Aniko Bartfai

@

Är specialist i neuropsykologi och adjungerad professor i neuropsykologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper vid Karolinska institutet samt rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus. Hon har fått Stora Psykologipriset 2012. Anikos forskning handlar om diagnostik och behandling av lätta och medelsvåra hjärnskador. Resultaten i projekten om kognitiv träning efter förvärvad hjärnskada visar positiva effekter av systematisk, riktad kognitiv träning på kognitiv förmåga i vardagen och i arbete.