Bo-Michael Bellander

@

Är medicinskt ansvarig för sektionen för neurotraumatologi på Karolinska universitetssjukhuset och har byggt upp neurointensivvårdsavdelningen NIVA på samma sjukhus. Bo-Michael har medverkat i utvecklingen av skallskadevården i Stockholm och författat riktlinjer om hur man handlägger patienter med akut traumatisk hjärnskada. Han bedriver ett aktivt forskningsarbete som syftar till att minska de negativa effekterna av traumatisk hjärnskada och medverkar i ett omfattande internationellt samarbete. Han engagerar sig i förebyggande åtgärder och var drivande bakom lagen om obligatorisk cykelhjälm för barn och ungdomar som infördes 2005.