Britt-Marie Stålnacke

@

Är adjungerad professor i rehabiliteringsmedicin vid Umeå universitet och överläkare vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus Umeå. Hon är också affilierad till Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Karolinska institutet samt rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus. Britt-Marie har i sin forskning främst studerat rehabilitering av långvariga smärttillstånd och konsekvenser av traumatisk hjärnskada.