Christian Oldenburg

@

Är legitimerad psykolog och arbetar på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus och är doktorand vid Karolinska Institutet. Han har framförallt arbetat kliniskt med patienter med ”lätta hjärnskador” men är nu verksam vid den försäkringsmedicinska enheten på kliniken. Christian är i slutfasen av sin forskarutbildning och arbetar med en avhandling om prognostiska faktorer kopplade till sämre utfall efter lätt traumatisk hjärnskada, både i form av kvarstående symtom och kognitiv funktionsnedsättning.