Helena Selander

@

Har lång erfarenhet av körkortsmedicinska bedömningar och arbetar både kliniskt och med olika forskningsprojekt inom området. Hon är verksam vid Mobilitetscenter i Göteborg som är en av få enheter i landet som utför utredningar gällande körkortslämplighet och körförmåga. I sin forskning har hon undersökt bedömningsmetoder som används vid körlämplighetsutredningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning (dvs. kognitiva tester, praktiska körbedömningar och körsimulator) samt körbeteende hos äldre friska bilförare.