Katharina Stibrant-Sunnerhagen

@

Är professor i Rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Arbetar med forskning, undervisning och sjukvård och leder en multiprofessionell forskargrupp. Har varit professor i Oslo och är fortfarande gästprofessor där. Hennes forskning omfattar hela panoramat från akutfas till långtidsuppföljningar och domineras av stroke, men även andra hjärnskador. Forskningen omfattar såväl kvantitativ forskning, Raschmetodik, kinematik, VR som kvalitativa projekt.