Morgan Palmquist

@

Började arbeta på Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1984 som brandman och har sedan 1996 haft det operativa ansvaret som insatsledare i förbundet. I Morgans vardagliga arbete så handlar det om att planera och förbereda för insatser samt genomföra olycksutredningar. Morgan arbetar även som restvärdesledare där hans uppgift är bl.a. att ta hand om skadedrabbade personer som kan ha svårt att hantera en kaotisk situation. Morgan har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att möta människor som råkat ut traumatiska händelser/upplevelser.