Peter Sojka

@

Är pensionerad adjungerad professor och överläkare i rehabiliteringsmedicin och docent i fysiologi. Peter är fortfarande aktiv både kliniskt och i sin forskning vid Mittuniversitetet i Östersund och Östersunds Rehabcentrum, samt vid Umeå universitet och Neurocentrum på Norrlands universitetssjukhus. Peter har lång erfarenhet av rehabilitering av personer med traumatiska hjärnskador men är särskilt intresserad för gruppen som får ”lätta skallskador” (hjärnskakningar), Peter har publicerat ett flertal vetenskapliga rapporter inom detta fält.